Přihláška

šipkový turnaj trošku jinak

Přihláška do turnaje

do turnaje se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • osobně u personálu restaurace Zágreb
  • e-mailem na níže uvedenou e-mailovou adresu

Za závazné přihlášení do turnaje je úhrada startovného v minimální výši 250 Kč a to buď u personálu restaurace nebo připsáním na níže uvedený účet. Úhradou poplatku souhlasí soutěžící s pravidly turnaje.

Do částky startovného je zahrnuto občerstvení ve výši 125 Kč. Zbylá částka po odečtení nákladů na výhry bude poskytnuta na podporu dárcovství krve.


Přihláška musí obsahovat:

  • Jméno
  • Příjmení
  • telefonní kontakt (pro případ změny data nebo času konání turnaje)

Údaje pro zaslání přihlášky a platby

  • Osobní přihlášení: Restaurace Zágreb, Palackého třída 162, 612 00 Brno (v pracovní době, kterou si ověřte na webu www.zagreb.cz)
  • Elektronicky: odesláním na sipkovyturnajbrno@gmail.com . Pokud budete podávat přihlášku za více osob, uveďte na každou osobu výše uvedené inociály.

Číslo účtu pro zaslání startovného: 7862970002/5500

do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení a měsíc, ve kterém se turnaj hraje (příklad: Novák, květen 2023), pokud budete hradit starovné za více osob, uveďte všechna jejich přjmení, pak až měsíc turnaje.