Pravidla

šipkový turnaj trošku jinak

Pravidla šipkového turnaje


Obecná pravidla

 • Maximální počet účastníků turnaje je 48. (Při mimořádném zájmu je maximální kapacita turnaje 64 lidí. V tomto případě o navýšení počtu hráčů rozhoduje pořadatel).
 • Turnaje se může zúčastnit kromě profesionáních hráčů a hráčů hrající vyšší než krajsou soutěž.
 • Turnaj je určen jak pro muže, tak pro ženy, kteří hrají společně v základních skupinách dle rozlosování pořadatele.
 • Právo na účast v turnaji má hráč po uhrazení startovného.
 • Minimální výše startovného je 250 Kč. V ceně startovného je drobné občerstvení v hodnotě 125 Kč. Zbylá část starovného po odečtení nákladů na pořádání turnaje je použita na podporu dárcovství krve.
 • Rozlosování do skupin základní části turnaje je prováděno buď podle pořadí přihlášek do turnaje, kdy je rozhodující datum přihlášení, respektive připsání startovného na účet, nebo podle vylosování starovací pozice jednotlivými hráči. Způsob rozlosování určuje pořadatel.
 • Jednotlivé hry v turnaji si hradí hráči z vlastních prostředků.
 • Do turnaje nebudou zařazeny osoby v podnapilém stavu nebo obtěžující svým chováním ostatní hráče ještě před začátkem turnaje.

 • Hraje se v duchu FAIR PLAY.
 • V případě, že se hráči nedohodnou na vzniklé situaci, rozhodčím orgánem je pak pořadatel nebo jím pověřená osoba.
 • Každý z hráčů po odehrání legu je povinnen si zapamatovat počet naházených bodů, respektive vyhraných legů a tuto skutečnost zapsat na připravený papír nebo nahlásit pořadateli turnaje nebo zapisovateli. Je povoleno výsledky jednotlivých legů po jejich ukončení nafotit fotoaparátem. Takto pořízený snímek lze následně použít při rozhodování pořadatele v případu protestu některého z hráčů.
 • Hráči v jednotlivých skupinách se před začátkem turnaje dohodnou, zda v případě nepřepnutí hry na druhého hráče bude provedeno zapsání naházených bodů po opětovném přepnutí hry nebo bude proveden hod nový.
 • Dále se hráči před začátkem turnaje dohodnou, zda lze po ukončení legu započítat i hod, který se zabodnul do automatu, ale automat tento hod nenapočítal.

Základní část

 • Hra, která se hraje v základní části je HI-SCORE
 • Celkem se hraje 5 legů
 • Hraje se ve vylosovaných skupinách o minimálním počtu 2 hráčů a maximálně 6 hráčů (při kapacitě turnaje 48 hráčů). V případě navýšení kapacity turnaje na maximální počet hráčů může být maximální počet hráčů ve skupině 8.
 • Součet bodů z jednotlivých legů se sčítá
 • Do druhé části turnaje, tedy do vyřazovacích bodů postupuje 16 hráčů s nejvyšším počtem naházených bodů
 • Nerozhoduje pořadí ve skupině
 • Hráč s nejvyšším náhozem bodů v jednom legu může být vyhlášen vítězem základní části s nejvyšším náhozem a to v případě, že pořadatel na začátku turnaje vyhlásí, že se o tuto cenu bude hrát.

Vyřazovací boje

 • Hra, která se hraje ve vyřazovacích bojích je SHANGHAI
 • Hraje se na dva vítězné legy
 • Do vyřazovacích bojů postupuje 16 nejlepších hráčů základní části s nejvyšším počtem naházených bodů
 • Hraje se v klasickém pavouku
 • Nasazení do pavouku je následující: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9. Tedy první ze šestnáctým, druhý z patnáctým atd.
 • Vítězové jednotlivých zápasů postupují do čtvrtfinále, které se hraje stejným způsobem, jak je uvedeno výše.
 • Vítězové čtvrtfinále postupují do semifinále, které se hraje stejným způsobem a vítězové semifinále si zahrají o finálovou účast.
 • Hráči, kteří ve vyřazovacích bojích nevyhrají, v turnaji končí.

Finálové souboje

 • Semifinále (nejlepší 4) se hraje hra 501 master out
 • Hraje se na dva vítězné legy
 • Vítězové postupují do finále
 • Poražení si zahrají o 3 místo
 • Finalisté hrají hru 501 double in, double out na dva vítězné legy
 • Souboj o 3 místo se hraje 501 double out na dva vítězné legy

 • Hráči, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím místě získávají poháry nebo jiné ceny, které připravil pořadatel plus případné ceny, které dodají partneři a sponzoři turnaje
 • Vítěz turnaje navíc získá putovní pohár a právo na účast v následujícím turnaji a tím i na obhajobu vítězství